Δεδομένα - now4ever.tips

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δεδομένα ΝυνΚαιΑεί
CSRD: Οδηγία Corporate Sustainability Reporting
Η οδηγία διευρύνει το πλαίσιο ισχύος της και δεν απευθύνεται μόνο στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, αλλά σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω κριτήρια
  • πάνω από 250 απασχολούμενους σε ετήσιο μέσο όρο
  • ισολογισμό > 20 Εκατομμύρια €
  • καθαρά εισοδήματα > 40 Εκατομμύρια €
   
Πέρα απ‘αυτά, διευρύνεται από την 01.01.2026 η υποχρέωση κατάθεσης αναφοράς γιά όλες τις χρηματηστηριακές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν 2 από τα παρακάτω κριτήρια

 
  • πάνω από 10 απασχολούμενους σε ετήσιο μέσο όρο
  • ισολογισμό > 350.000 €
  • καθαρά εισοδήματα > 700.000 €
Επιστροφή στο περιεχόμενο