Αειφόρα Δόμηση - now4ever.tips

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αειφόρα Δόμηση ΝυνΚαιΑεί
Αειφόρα δόμηση σημαίνει χειρισμό των απαιτούμενων φυσικών πρώτων υλών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπό το πρίσμα ελεγχόμενης λήψης, αποτελεσματικής εφαρμοφής και αποτροπής περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αυτών.

 
Η διαδικασία γιά αειφόρο δόμηση ξεκινά απ‘τη μελέτη, περνάει μέσα από τον (αειφόρο) τρόπο σκέψης των ανθρώπων (χρηστών), εξωτερικεύεται μέσω της χρήσης των κτιρίων, κλείνει το κύκλο της καθώς ολοκληρώνεται η διάρκεια ζωής των κτιρίων και αξιολογείται σύμφωνα με το αποτύπωμα στο περιβάλλον, πέρα από τη διάρκεια ζωής των κατασκευών.

 
Η αειφορία στη δόμηση οφείλει ως διαδικασία να είναι διαφανής, μετρήσιμη και κατανοητή. Ο απώτερος στόχος της αειφόρου στρατηγικής είναι όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, γιά μιά όσο το δυνατόν πιό „ανέγγιχτη“ παράδοση.   
Η νορμα DIN 26000 όπως και οι προτάσεις της Global Reporting Initiative (GRI) θέτουν τις βάσεις και δίνουν τη κατεύθυνση.
 
Μαζί θέτουμε υψηλούς στόχους, όπως π.χ. τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή τη βελτίωση της κοινωνικής εικόνας της επιχείρησης, στοιχεία που μπορούν εκ των υστέρων ν‘αποτελέσουν διαφημιστικό υλικό γιά την επιχείρηση και να οδηγήσουν στο να έχει πρόσβαση σε ευρωπαικά επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.
Επιστροφή στο περιεχόμενο