Αειφορία - now4ever.tips

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αειφορία ΝυνΚαιΑεί
Οργανόγραμμα ΝυνKαιΑεί:
 Τομείς δράσης
 Στόχος ΝυνΚαιΑεί
 Περιβάλλον και
 Ενέργεια
Έλεγχος των εκπομπών ρύπων και των εφαρμοσμένων πηγών ενέργειας
 Κοινωνική Προσφορά
Αναγνώριση από τη τοπική κοινωνία
 Συνεργάτες
Αύξηση της αυτοεκτίμησης
 Οικονομία
Εγγυημένη μακροπρόθεσμη επιτυχία
Κατασκευή και
κατοικία
Προώθηση οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, λειτουργικών, τεχνολογικών, διαδικαστικών και τοπογραφικών λύσεων στοχεύοντας στη διατήρηση της υγείας και ευεξίας καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας εντός των κατασκευών
Επιστροφή στο περιεχόμενο