Δεσμεύσεις - now4ever.tips

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δεσμεύσεις ΝυνΚαιΑεί
Η επιχείρηση δεσμεύεται στη παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δραστηριότητές της, στη διευκόλυνση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, όπως και στην υπεύθυνη εφαρμογή του πλάνου γιά το μετασχηματισμό της.
Η διαδικασία αυτή δεν είναι μιά μοναχική πορεία, αλλά συντελείται με την συμμετοχή των συνεργατών και των συσχετιζόμενων με τις δραστηριότητές της.
Από πλευράς μας προτείνονται στοχευμένα προγράμματα management, προσαρμοσμένα στην εκάστοτε επιχείρηση ή οργάνωση, μέχρι την επιτυχή έκβαση της πορείας.
Στο προτεινόμενο πακέτο εννοείται ότι συμπεριλαμβάνεται η επικαιροποίηση των ντοκουμέντων και δικαιολογητικών, όπως επίσης και η σύνταξη της έκθεσης αειφορίας.
Η έκθεση των στόχων της αειφορίας,
η οποία τίθεται σε κοινή πρόσβαση στο διαδίκτυο,
συντάσεται σύμφωνα με την οδηγία της Global Reporting Initiative (GRI).
H „Substainability Reporting Guiedelines“ της Global Reporting Initiative (GRI)
διαθέτει το γνωστότερο κατάλογο κριτηρίων γιά σύνταξη εκθέσεων αειφόρου συνεισφοράς, έχοντας το προτέρημα να είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα , το οποίο ισχύει γιά όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Επιστροφή στο περιεχόμενο